Disclaimer

Disclaimer website

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend

De informatie die u op deze website vindt, heeft Atelier de Creakoffer met de grootste zorg samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. Atelier de Creakoffer kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Ook voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website kan Atelier de Creakoffer niet instaan.

Wijzigingen producten en diensten

Atelier de Creakoffer verstrekt op deze website alleen informatie over haar eigen producten en diensten en houdt zich het recht voor om daarin zonder mededeling vooraf wijzigingen aan te brengen.

Verwijzingen en hyperlinks

De website bevat soms verwijzingen naar andere websites, die niet door Atelier de Creakoffer worden onderhouden. Hoewel Atelier de Creakoffer uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren daarvan. Dat geldt ook voor de kwaliteit van producten of diensten die op deze sites worden aangeboden

Eigendomsrechten

Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiŽren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Atelier de Creakoffer.

Disclaimer e-mail

De informatie verzonden in een e-mailbericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan, evenals openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden. Atelier de Creakoffer staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.


Facebook Atelier de Creakoffer Instagram Atelier de Creakoffer LinkedIn Atelier de CreakofferAlle rechten voorbehouden - Atelier de Creakoffer - Disclaimer - Privacyverklaring - Alle voorwaarden